Neurologische aandoeningen

Wikipedia geeft aan Een neurologische aandoening is een aandoening van het zenuwstelsel. Structurele, biochemische, of elektrische onregelmatigheden in de hersenen, het ruggenmerg of andere zenuwcellen kunnen een verscheidenheid aan symptomen veroorzaken.

Bij de Mastiff zijn er ook een aantal bekende neurologische aandoening die bekend zijn en deze aandoeningen zal ik (per aandoening) bespreken op de volgende pagina’s. De omschrijving van de ziektebeelden zijn generiek voor alle honden.

Voor de meeste van deze aandoeningen bestaat er geen individuele DNA test dus het is van belang dat er een goede registratie van gevallen gedaan wordt door de Raad van Beheer of door de Rasverenigingen. Op dit moment wordt dat nog niet of onvoldoende gedaan.