De zwangerschap

Onze Faye is zwanger!

Ik wilde meteen meer weten over wat er nu gebeurd in haar lijfje nu ze zwanger is dus dat ben ik gaan uitzoeken. Onderstaand is hormoontechnisch omschreven wat er allemaal los is op hormonaal gebied de komende weken :). Dat verklaart dan ook meteen  haar geïrriteerde buien die ze af en toe heeft ten aanzien van Ozzie, Billie en Pien.

De voortplantingsorganen communiceren onderling via de hormonen.

We noemen ze in de juiste volgorde:

  • FSH of Follikel Stimulerend Hormoon
  • Oestrogeen
  • LH of Luteiniserend Hormoon
  • Progesteron

Loopsheid

Circa 4 – 6 weken vóór de 1ste dag van de zichtbare loopsheid start de hypofyse, de ‘directiekamer’ van de hormoonhuishouding in de hersenen, de productie van het FSH en stuurt dat via het bloed naar de eierstokken.

FSH stimuleert in de eierstokken de groei van follikels (blaasjes).

In de steeds groter wordende follikels komen de eicellen tot ontwikkeling en ontstaat meer en meer het bronsthormoon of oestrogeen.

Oestrogeen betekent bronst opwekkend. En inderdaad, als de follikel groot genoeg is en voldoende oestrogeen in het bloed terechtkomt, komen de uitwendige loopsheids verschijnselen tevoorschijn.

Ook de hypofyse registreert dat de hoeveelheid oestrogeen in het bloed is toegenomen.

Als reactie daarop vermindert de hypofyse de productie van FSH en brengt een tweede hormoon in het bloed, onder invloed waarvan de follikel zo ver doorrijpt dat hij barst en de eicel vrijkomt; dit noemen we eicelsprong of ovulatie.

Dat tweede hypofyse hormoon, het Luteiniserend Hormoon of LH, zorgt er ook nog voor, dat het gat van de gebarsten follikel wordt opgevuld met een weefsel, het corpus luteum of gele lichaampje, dat het drachtigheids hormoon of progesteron produceert.

Zolang het gele lichaampje blijft voortbestaan, en dus progesteron produceert, weet de hypofyse dat het geen FSH moet produceren, zodat er geen follikels groeien, geen oestrogeen in het bloed komt en de teef dus ook niet loops wordt.

 

Progesteron houdt de baarmoeder gesloten en de vruchten kunnen zich ongestoord ontwikkelen.

Dit hormoon wordt ook wel geïnjecteerd om de loopsheid te onderdrukken of te voorkómen. Oestrogeen zou de loopsheid opwekken, de baarmoeder openen en de vruchten afstoten.

Als de eicel na het barsten van de rijpe follikel in de eileider is beland, kan zij na 1 – 3 dagen rijping, daar bevrucht worden.

Gebeurt dat niet, dan gaat met de eicel ook het gele lichaampje verloren.

Vindt er wel bevruchting plaats, dan verhuist de bevruchte eicel tussen de derde en de zevende dag na de bevruchting naar de baarmoeder.

Deze is, mede onder invloed van het progesteron, ondertussen in gereedheid gebracht om de eicel stevig te laten innestelen in het baarmoederslijmvlies: Een goede verbinding tussen baarmoederslijmvlies en bevruchte eicel is noodzakelijk voor de voeding.

Tegen de tijd dat de vruchten voldragen zijn seint de moederkoek dat het progesteron producerend lichaampje uit zijn functie kan worden ontheven, zodat de geboorte op gang kan komen.

Bron https://www.tollertales.nl/downloads/upload/46-dektijdstipbepaling-bij-de-teef.pdf